QUÈ ÉS EL COACHING AMB PNL?

El Coaching amb PNL és un procés d’acompanyament a les persones enfocat a millora la vida del client en un o varis àmbits que aquest decideix i està orientat a l’acció o accions necessàries per aconseguir-ho. En el Coaching, Coach i client exploren el present i dissenyen el futur desitjat a la vida del client concretant-lo en forma d’objectius.

El Coaching amb PNL és un procés de canvi en el que la persona pren responsabilitat de la seva vida i les seves accions. El coach està al seu costat per fer de mirall i estructurar, ordenar, donar una dirección i un sentit als desitjos de canvi del seu client, sense oblidar que és el propi client qui ha de fer-los seus.

El Coaching amb PNL utilitza les tècniques del a Programació Neuro Lingüística per definir els objectius del client d’acors amb els seus desitjos i possibilitats, potenciar els seus recursos i capacidtats per aconseguir-los, establir les estratègies més adequades i responsables per arribar-hi i minimitzar les limitacions que li impedeixen.

PER A QUÈ SERVEIX LA PNL?

Per fer-nos entendre i que ens entenguin.
Saber què és el que desitgem i cap a on anem.
Promoure creences i mecanismes proactius per a la vida que ens permetin assolir les nostres fites.
Interactuar de manera eficaç i empàtica.
Millorar les nostres relacions interpersonals.
Créixer personalment i valorar-nos amb acceptació, motivació i canvi continu.
Fer-nos càrrec dels nostres actes i de les conseqüències que aquests generen.

QUÈ ÉS LA PNL?

La PNL es defineix com l’”Art i la Ciència de l’Excel·lència Personal” i “L’Estudi de l’experiència subjectiva”.

La PNL estudia els processos a través dels quals les persones pensem, aprenem, actuem, organitzem les nostres informacions internes, obtenim recursos i canviem.

La PNL desenvolupa les capacitats d’observació i flexibilitat dels nostres comportaments per assolir els objectius personals i professionals desitjats.

La PNL sistematitza un conjunt d’eines i tècniques d’autoconeixement i comunicació, fàcils d’aprendre, que potencien la satisfacció, la integració i l’èxit en molts camps de la vida personal i professional de les persones.

La PNL posa al nostre abast tècniques actuals per millorar la comunicació i permet la detecció, utilització i modificació de patrons en les relacions, la consecució d’objectius i canvis personals, així com el desenvolupament de la creativitat, la flexibilitat i l’autoconeixement personal.

La PNL és un enfocament pragmàtic i fenomenològic perquè descobreix models útils basats en l’experiència més que en la teorització. En aquest sentit, no entra en competència sinó complementa la Teràpia Gestalt i la Teràpia Corporal Bioenergètica.

La PNL neix a l’inici dels anys 70 de la mà de dos investigadors nord-americans: Richard Bandler (informàtic i Terapeuta Gestalt) i Jhon Grinder (lingüista i psicòleg).

Ambdós varen estudiar a tres grans genis de la comunicació i la psicoteràpia:

Milton Erikson (hipnoterapeuta),  Virginia Satir (terapeuta familiar) i Fritz Perls (creador de la Teràpia Gestalt) per esbrinar les claus dels seus èxits professionals i extreure’n un model pràctic que qualsevol persona pugui aprendre i utilitzar per millorar la seva vida.

PER QUÈ ES DIU PROGRAMACIÓ NEURO LINGÜÍSTICA?

PROGRAMACIÓ

Potser és la paraula que menys m’agrada de les tres, tot i que ajuda a entendre com funciona la PNL. Podríem dir que la PNL considera el cervell humà com un ordinador que organitza les seves experiències sensorials i lingüístiques en forma de programes. Com a tal ordinador, podem canviar els nostres programes no adequats per altres més eficaços que aconsegueixin els resultats desitjats.

Podríem dir que els nostres comportaments i conductes, en una determinada situació i davant d’una experiència donada, s’organitzen al voltant d’estratègies predeterminades (conscients i inconscients) i es regeixen per uns sistemes de creences i valors (també conscients o inconscients). La PNL posa llum sobre tot això i ens permet canviar-los i adequar-los als nostres desitjos i objectius.

NEURO

Perquè tota experiència és el resultat d’un sistema neurològic que processa sensacions internes i externes (els cinc sentits). L’experiència és un sentir intern que es percep a través dels sentits. La PNL ens ajuda a posar consciència del que sentim i com ho sentim, ens connecta a una realitat i ens ajuda a sentir que estem vius.

LINGÜÍSTICA

Perquè aquests processos neurològics es codifiquen lingüísticament, el sentir té un significat i es transmet a través de les paraules.

La PNL ens ajuda a posar atenció en el que diem i en el significat de les paraules per ajustar-les a la nostra realitat, la nostra experiència, el nostre sentir i també el dels nostres semblants.

La PNL ens ajuda a comunicar-nos amb nosaltres mateixos i amb els altres de manera honesta i coherent defugint de les interpretacions i deformacions del llenguatge.

La PNL es basa en un conjunt de pressuposicions que, independentment de la seva veracitat, son útils per a comprendre’ns, acceptar-nos i entendre les nostres maneres de comunicar i generar canvis positius en les nostres vides.

Algunes d’elles són:

1.- El mapa no és el territori, hi ha sempre una diferència entre la realitat (el territori) i la meva experiència de la realitat (el mapa).

2.- Tota persona té el seu propi mapa del món.

3.- Mai el mapa d’algú és més real o veritable que el d’altres.

4.- No és el territori (realitat) allò que ens limita sinó els nostres mapes.

5.- Els mapes més efectius són aquells que disposen de més alternatives.

6.- La conducta no és la persona, accepto la persona i puc qüestionar les seves conductes.

7.- Tota conducta (per estranya, boja o maliciosa que sembli) té una intenció positiva per la persona.

8.- No hi ha fracassos, només resultats dels quals podem aprendre i construir.

9.- Si fas el que sempre has fet, obtindràs allò que sempre has obtingut.

10.- Si vols obtenir resultats nous, fes alguna cosa diferent.

11.- És impossible no comunicar-se.

12.- El responsable de la comunicació és el comunicador.

13.- El significat de la meva comunicació és la resposta que obtinc.

La PNL, com hereva del saber de grans Terapeutes humanistes, és un conjunt de tècniques que cerca ampliar l’autoconeixement i la consciència de la persona sobre sí mateixa, connectar-la al seu sentir i reduir el seu sofriment.

La PNL, per la meva experiència, quan la vaig aprendre i la vaig rebre en Teràpia i quan he treballat amb ella ja com a terapeuta, permet acceptar-se i escoltar-se, ser neutre amb un/a mateix/a i tractar-se amb cura i amor. En la comunicació amb l’altre, facilita l’enteniment i la claredat;  pot semblar freda d’entrada, però ens obre un camí a comunicar-nos més eficaçment des del cor i la comprensió d’un/a mateix/a i de l’altre/a.

La PNL pot servir per diferents usos, s’ha utilitzat en comunicació i sobretot en l’empresa. En aquest àmbit, pot tenir connotacions negatives, doncs utilitzada en vendes i consecució d’objectius, servirà per l’ús que se li vulgui donar i, emprada fredament, pot ser una eina o programa d’ordinador, sense emocions ni sentiments i respondre només a la consecució de resultats econòmics.

La PNL en Teràpia, utilitzada amb consciència, amplia el nostre autoconeixement i ens asserena, disminueix la tensió i el sofriment que poden generar-nos les situacions de conflicte a les que ens exposen les relacions humanes i que són motiu de consulta terapèutica, genera solucions i dóna suport al procés terapèutic.

La PNL no es pot considerar una teràpia en sí mateixa sinó una caixa d’eines i recursos que, posades a disposició de la persona, l’ajuden a superar un conflicte.

La PNL ens ajuda a assolir objectius personals i professionals, però a mi m’agrada ser humil  i l’objectiu més gran a  aconseguir en aquesta vida és simplement viure-la i sentir-la de la manera més plena possible en companyia dels éssers a qui més estimem, per això la PNL ens pot ser molt útil utilitzada amb consciència i Amor.