Perquè participar en un grup de teràpia Gestalt?

Perquè participar en un grup de teràpia Gestalt?

Perquè participar en un grup de Teràpia Gestalt ens permetrà conèixer-nos millor, i superar, junt amb un grup de persones que comparteixen les mateixes inquietuds, els problemes personals i de relació que puguem tenir, com ansietat, baixa autoestima, inseguretat i pors de diferents tipus, dificultats per comunicar-nos, i conflictes en les nostres relacions.

Com combinar teràpia Gestalt amb Coaching per aconseguir millors resultats

Com combinar teràpia Gestalt amb Coaching per aconseguir millors resultats

La Teràpia Gestalt aporta al Coaching la consciència que a aquest li falta i un punt de partida basat en la realitat del que li passa a la persona en el present i en tots els seus plans, corporal, emocional i mental, així com en les seves accions on conductes, facilita a la persona un autoconeixement que, parafrasejant a Claudio Naranjo, per sí mateix ja és transformador: la capacitat d’adonar-se del què necessita, sent i vol de manera autèntica i real.

Com arribar a l’essència de la persona?

Com arribar a l’essència de la persona?

Per explicar com arribar a l’essència de la persona, cal que expliquem també que un procés de Coaching des de la ment i lo neuròtic és un camí que pot portar a la persona a una crisis existencial, ja que allò egoista i allò essencial entren en contradicció en l’ésser humà quan al llarg dels anys una part tapa a l’altra.

Perquè teràpia Gestalt + Coaching?

Perquè teràpia Gestalt + Coaching?

La teràpia Gestalt és una manera d’entendre la vida i les persones, pretén ajudar a l’autoconeixement i al creixement personal en totes les àrees de la persona, per tant és més global i holístic que el Coaching.

La teràpia Gestalt es basa en l’Aquí i l’Ara, és a dir solament existeix el present, el passat ja va ser i el futur encara no ha arribat, però per tal que la persona estigui en el present ha de desenvolupar la presència, és a dir l’art de l’auto escolta i auto observació solament en el present, discernint el que ve del passat i tot el que la persona va ser interfereix en ser lliure en el present, això és l’educació i la infància que marquen a foc la manera de relacionar-nos amb nosaltres mateixos i amb els altres, i condicionen la manera de moure’ns per la vida. És a dir, no ens deixen ser lliures.

Què és el coaching?

Què és el coaching?

Actualment es parla moltíssim del concepte Coaching, per això en aquest post ens agradaria explicar què és i en què consisteix. El coaching és un entrenament en descobrir les pròpies potencialitats i és la capacitat d’assolir un objectiu que es pugui desenvolupar millor en una àrea determinada de la vida, sigui professional o personal.

Ansietat, expressió i silenci

Ansietat, expressió i silenci

L’altre dia vaig dur a terme un Taller dels que faig habitualment per l’ansietat.

Aquests dies estava revisant el títol, ja que pensant en aquest, em vaig adonar que el Taller no era per l’ansietat sinó per a persones ansioses o que pateixen ansietat. La finalitat del Taller és acompanyar a persones per tal que descobreixin per si mateixes com, coneixent-se, poden trobar recursos per manejar la seva ansietat.

Autoestima i vanitat

Autoestima i vanitat

En aquest post m'agradaria explicar la diferència entre autoestima i vanitat, a partir de l'experiència viscuda després d'un Taller.
L’Autoestima té a veure amb l’acceptació incondicional del què ens passa i es forja a la nostra etapa infantil, des de que som bebès, per part dels nostres pares i en primera instància per la nostra mare. La seva presència en torna la consciència que el que ens passa, sigui el que sigui, està bé i és acceptat. I quan parlo del què ens passa em refereixo a necessitats bàsiques i emocions, sentir en sentit ampli.